Priestor pre mladých ľudí na autentický život s Ježišom Kristom

Kto sme

Sme mladí kresťania, ktorí veria, že život je o niečom viac, než len o tom, čo je našim očiam viditeľné. Našou túžbou je osloviť, premieňať a inšpirovať mladých ľudí k zmysluplnému, nesebeckému a produktívnemu životu hodnému nasledovania.

Veríme, že autentický život s Ježišom Kristom je skutočným dobrodružstvom.
Pondelkové stretnutia sú plné piesní s kresťanským posolstvom, multimédií a rôznych tém, ponúkajúcich možno doposiaľ nepoznaný a tak trochu netradičný pohľad na živú vieru a kresťanstvo ako také.

Naše hodnoty

Dôraz na Božie slovo

Chceme komunikovať čisté Božie Slovo a Božie pravdy, aby bol Exit zárukou kvalitného a čistého evanjelia, čo sa týka kázní aj skupiniek.

Kultúra modlitby

Veríme v kultúru modlitby a v to, že na naše stretnutia prirodzene prinesieme viac modlitieb, uctievania a budeme za sebou moditebne navzájom stáť.

Úprimné vzťahy

Chceme, aby bol Exit miestom prijatia a bezpečia. Chceme budovať kultúru dôvery, komunitu a rozvíjať rodinu. Chceme si byť navzájom súčasťou životov a oporou v životných otázkach.

Nákazlivá integrita

Nechceme si našu vieru nechať pre seba. Chceme byť nekompromisní v našich biblických hodnotách a autentickí v našom živote s Kristom. Veríme, že naša viera má byť nákazlivá, atraktívna a odzrkadlená na našich skutkoch.

Zapojenie jednotlivca

Chceme, aby ľudia na Exite mali pocit toho, že ho tvoria aj oni. Exit nie je len úzke jadro. Chceme, aby čo najširšie množstvo ľudí, ktorí chodia na Exit, vnímali Exit ako miesto, ktoré tvoria a kde slúžia.

Cielený rast

Chceme, aby bol Exit miestom, ktoré bude katalyzovať duchovný aj osobnostný rast a rozvoj zručností jednotlivcov. Chceme vytvárať prostredie, kde ľudia budú môcť spoznať samých seba a rásť v tom, čo im je blízke.

Príjemné prostredie

Ako duchovná rodina sa chceme spolu cítiť dobre. Chceme, aby na Exite bola vždy otvorená rodinná atmosféra prijatia.

Čomu veríme

Veríme, že Biblia je Božie slovo. Bola písaná niekoľkými autormi pod inšpiráciou Svätého Ducha, je pravdivá a použiteľná pre každodenný život.

Veríme, že hriech nás všetkých oddelil od Boha a Jeho dobrého zámeru s našim životom. Všetci zhrešili a potrebujú odpustenie svojich hriechov.

Veríme, že Pán Ježiš Kristus, Boh a človek v jednom, nás zmieril s Bohom. Žil bezhriešny a príkladný život, zomrel na kríži namiesto nás a na tretí deň vstal z mŕtvych, aby dokázal Jeho víťazstvo a zmocnil naše životy.

Veríme, že pre prijatie odpustenia hriechov a znovuzrodenie potrebujeme činiť pokánie z hriechov, veriť v Ježiša Krista a odovzdať sa Jeho vôli pre naše životy.

Veríme, že pre svätý a plodný život, ktorý pre nás Boh zamýšľa, potrebujeme byť pokrstení vo vode ponorením a vyjadriť tak verejne svoju vieru v Ježiša Krista.

Veríme, že Cirkev Ježiša Krista je Jeho telom a má odzrkadlovať Jeho slávu.

Veríme, že Svätý Duch prebýva v živote veriaceho od znovuzrodenia. Pre zmocnenie k životu s Kristom však potrebujeme prežiť aj krst vo Svätom Duchu, ktorého jeden z prejavov je aj hovorenie inými jazykmi.

Veríme, že Boh vystrojil každého z nás, aby sme vedeli naplniť Jeho dobrý zámer pre náš život. Veríme, že Boh nás chce uzdravovať a meniť tak, aby sme mohli žiť zdravé a prosperujúce životy a mohli efektívnejšie slúžiť svojmu okoliu.

Veríme, že naša večnosť závisí od toho, ako odpovieme na evanjelium Ježiša Krista. Veríme, že Ježiš Kristus sa vráti skoro, tak, ako to zasľúbil.

Kalendár

  • Richard Danel

  • 24. február 2020, 18:30

  • Sreznevského 2

Nechuť

/e:classic/

  • Julo Slovák

  • 2. marec 2020, 18:30

  • kinosála Istropolis

City Worship Bratislava

/cityworship/

Podcast

Služby

Aktuálne hľadáme služobníkov do týchto služieb. Ak by si mal záujem, neváhaj za nami prísť a radi sa s tebou o tom porozprávame alebo nám napíš cez kontaktný formulár.

BCC Worship

Technické tímy

Modlitebný tím

Molekuly

Hľadáš nových priateľov?

Máš túžbu duchovne rásť?

Chceš byť súčasťou malej skupinky, ktorá sa pravidelne stretáva a študuje Bibliu?

Stačí vyplniť krátky formulár a my sa ti ozveme.

Kontakt

Sociálne siete

Kde sa stretávame

Sreznevského 2, Bratislava


Napíšte nám

* S Vašimi osobnými údajmi narábame citlivo a s rešpektom. Odoslaním formuláru s otázkou súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Zároveň sa zaväzujeme, že Vaše údaje budú použité výhradne na komunikáciu ohľadom Vašej otázky. Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a údaje môžu byť na základe Vašej žiadosti kedykoľvek vymazané.


Podporte nás

Prispejte pravidelným či jednorázovým dobrovoľným darom a prispejte tak k šíreniu evanjelia cez našu službu.
ĎAKUJEME

Dobrovoľné dary a príspevky posielajte na číslo účtu:
SK70 1100 0000 0026 6500 0039