EXITKLUB

autentický život s Ježišom Kristom

skutočné dobrodružstvo

viac o nás

NAJNOVŠIE PRÍSPEVKY

Neopieraj sa

EXIT kázeň týždňa

Biblia nás v knihe Prísloví vyzýva, aby sme „dôverovali celým srdcom Bohu a nespoliehali sa na svoj rozum“. Mnohým okolnostiam života vôbec nerozumieme. Stáva sa to každému z nás. Pravda je taká, že sa odpovede na mnohé otázky života nikdy nedozvieme. Boh je však stále s nami. A On je ten, ktorý rozumie a je … čítaj ďalej

Veľká viera

EXIT kázeň týždňa

Keď sa pozrieme do Biblie, tak vidíme množstvo príkladov veľkej viery. V liste Židom, 11. kapitole môžeme čítať o viacerých takýchto ľuďoch. Je to kapitola hrdinov viery. Do akej miery dokážeme dôverovať Bohu my? Nechajte sa vyzvať k životu vo veľkej viere od nášho hosťa, Slováka žijúceho v Dánsku, Petra Makoviniho.

Ako si čítať Bibliu?

EXIT kázeň týždňa

K čítaniu Božieho Slova sa často nevieme motivovať nie preto, že je to príliš ťažké alebo nevieme ako na to, ale skôr preto, že nevieme, prečo nám to za to stojí. V Božom Slove s nami komunikuje Boh – Stvoriteľ sveta, ktorý sa nám dáva spoznať. Čítať slová, ktoré nám zapísal nie je povinnosť, ale … čítaj ďalej

 

PRAVIDELNÉ STRETNUTIA

každý pondelok o 18:30

 

KONTAKT

 

ONLINE PRENOS

každý pondelok o 18:30

 

LIVE

zvuk našich piesní

 

HUDBA