Vzťahy naše každodenné

EXIT kázeň týždňa

Ak nepočítame čas keď spíme, tak v škole či práci trávime najväčšiu časť nášho dňa. A teda často krát sme s kolegami viac než s rodinou. Až na pár výnimiek títo skvelí ľudia, s ktorými trávime mnoho času, nepoznajú Boha. Ježiš povedal: „Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ A teda aj tvoji kolegovia či spolužiaci sú misijným poľom. Ako žiť verne tomuto povolaniu v práci či škole? Aj o tom je táto kázeň.