Veľká viera

EXIT kázeň týždňa

Keď sa pozrieme do Biblie, tak vidíme množstvo príkladov veľkej viery. V liste Židom, 11. kapitole môžeme čítať o viacerých takýchto ľuďoch. Je to kapitola hrdinov viery. Do akej miery dokážeme dôverovať Bohu my? Nechajte sa vyzvať k životu vo veľkej viere od nášho hosťa, Slováka žijúceho v Dánsku, Petra Makoviniho.