ÚVOD DO BIBLICKÉHO MANAGEMANTU FINANCIÍ

EXIT kázeň týždňa

Je biblické a správne zaoberať sa financiami? Ak áno, tak do akej miery? A aký je Boží pohľad na správu financií a aká je naša zodpovednosť v tejto oblasti? V Biblii sa financie či majetok a jeho správa spomínajú približne 2350 krát. To samo o sebe naznačuje dôležitosť témy. Michal Kopanič je člen rady zboru Bratislava City Church.