UČIŤ SA, UČIŤ SA, UČIŤ SA

EXIT kázeň týždňa

Hovoriac o vzdelávaní máme v cirkvi často dva extrémy. Prvý je ten, že sa prehnane kladie dôraz na akademickú excelentnosť. Druhý, že sa nepotrebujeme vôbec vzdelávať a stačí nám Duch Svätý. Porozumieť však dôležitosti jedného aj druhého je veľmi kľúčové a pre zdravý balans v našom živote viery aj nesmierne potrebné. Vzdelanie je ďalší nástroj k tomu, aby si naplnil Božiu vôľu pre tvoj život.