Stavaj na pevnom základe

EXIT kázeň týždňa

Na akom základe staviaš svoj život? Ježiš nám vo svojej známej kázni na vrchu kladie ťažké otázky. Ak sme k sebe maximálne úprimní, tak nikto z nás nedokáže vyhovieť štandardu života, ktorý Boh vyžaduje. Ako sa teda dá získať pokoj s Bohom a vyhovieť Jeho štandardu sa v tejto kázni dozviete od Jakuba Lauroviča.