SI TÝM, ČO JEŠ

EXIT kázeň týždňa

Biblia na mnohých miestach dáva dôraz na to, že ako kresťania (nasledovníci Ježiša Krista) máme vnútorne (duchovne) dospievať do dospelosti .. do zrelosti .. v liste Židom sa píše, že „nemáme byť stále ako deti, ktoré potrebujú ako pokrm mlieko“. Za náš duchovný rast sme zodpovední my. Boh dal každému z nás slobodnú vôľu a preto sa môže kľudne stať, že Boha ignoruješ či sa nájdeš v stave „zaseknutosti“. Máš túžbu pohnúť sa ďalej? Táto kázeň ti pomôže pochopiť, že to, čím sa sýtiš priamo vplýva na tvoj duchovný rast a na to, kým si.