PRÍHOVORNÁ MODLITBA

EXIT kázeň týždňa

Príhovorná modlitba bola akýmsi predchodcom pred všetkými veľkými prebudeniami minulosti. Jeden z významných kazateľov prebudenia bol aj Charles Spurgeon. Keď sa ho opýtali otázku „ako veľa sa modlí?“ tak odpovedal, že „nikdy sa nemodlí viac ako 5 minút, avšak neprejde 5 minút, keď by sa nemodlil“. O moci a dôležitosti príhovornej modlitby nám prišiel kázať Rasťo Majer.