PRIATELIA NA PAVLOVOM PROFILE

EXIT kázeň týždňa

Pavol apoštol v jednom momente II. Timotejovi v 4. kapitole bilancuje a zrazu akoby neplánovane píše o rôznych ľuďoch okolo seba. Ako to čítame sa odkrýva pred nami inšpiratívna, veľmi reálna a zároveň poučná mozaika vzťahov, aké možno zažívame aj my. Hovorí o Démasovi, ktorý ho opustil, o hlbokom blízkom a vzácnom vzťahu s Lukášom, či napravenom vzťahu s Markom, alebo Alexandrovi, ktorý brojí proti nemu. To všetko píše svojmu vzácnemu učeníkovi Timotejovi. A na záver prezrádza, čo je kľúčom k tomu, aby všetky tieto vzťahy napomohli dobrému v jeho živote.