exit_logo_white

EXITKLUB je priestor pre mladých študentov či pracujúcich do 30 rokov.

Sme mladí kresťania, ktorí veria, že život je o niečom viac, než len o tom, čo je našim očiam viditeľné. Našou túžbou je osloviť, premieňať a inšpirovať mladých ľudí k zmysluplnému, nesebeckému a produktívnemu životu hodnému nasledovania. 

Veríme, že autentický život s Ježišom Kristom je skutočným dobrodružstvom. 

Pondelkové stretnutia sú plné piesní s kresťanským posolstvom, multimédií a rôznych tém, ponúkajúcich možno doposiaľ nepoznaný a tak trochu netradičný pohľad na živú vieru a kresťanstvo ako také.

 

Sme súčasťou cirkevného spoločenstva

BCC_logo_main_menu

NAŠE POSLANIE

Sme tu preto, aby boli Božou láskou

cez nás menené životy mladých ľudí.

"Vy ste soľ zeme. Vy ste svetlo sveta."

 

MATÚŠ 5:13

ČOMU VERÍME

 

ČOMU VERÍME