Neopieraj sa

EXIT kázeň týždňa

Biblia nás v knihe Prísloví vyzýva, aby sme „dôverovali celým srdcom Bohu a nespoliehali sa na svoj rozum“. Mnohým okolnostiam života vôbec nerozumieme. Stáva sa to každému z nás. Pravda je taká, že sa odpovede na mnohé otázky života nikdy nedozvieme. Boh je však stále s nami. A On je ten, ktorý rozumie a je dobré, aby sme sa v dôvere učili spoliehať viac na neho ako len na svoje zdôvodňovanie.