LÁSKA K BLÍŽNEMU

EXIT kázeň týždňa

Náš dnešný hosť, Cory Gilmour (mladý kanadský misionár, ktorý pôsobí na Ukrajine) otvoril starý známy príbeh o Zacheovi. Niektorých ľudí (ako Zacheus) je ťažké milovať „ako seba samého“. Ježiš však robí tú najnepravdepodobnejšiu vec, ide na večeru k Zacheovi, človeku, ktorého všetci spravodlivo považovali za hriešnika a vydierača. Rovnako aj my potrebujeme byť schopní vystrieť sa ku všetkým ľuďom a demonštrovať tak Božiu bezpodmienečnú lásku k človeku.