Čas je vzácny

EXIT kázeň týždňa

Náš čas je vzácny. Dá sa však získať iba tak, že ho budeme využívať inak ako ho využívame. Ak sme ako kresťania pozvaní k tomu, aby sme všetko, čo robíme, robili na Božiu slávu. Je preto potrebné získavať kontrolu nad tým, čo robíme, a byť ochotní vyzývať samých seba v oblastiach kde to potrebujeme. To chce náš čas, našu pozornosť. Nenechajme sa o to oberať nepodstatnými záležitosťami na úkor vecí, ktoré majú zmysel, ktoré sú prínosom pre Božie zámery.