ÚVOD DO BIBLICKÉHO MANAGEMANTU FINANCIÍ

EXIT kázeň týždňa

Je biblické a správne zaoberať sa financiami? Ak áno, tak do akej miery? A aký je Boží pohľad na správu financií a aká je naša zodpovednosť v tejto oblasti? V Biblii sa financie či majetok a jeho správa spomínajú približne 2350 krát. To samo o sebe naznačuje dôležitosť témy. Michal Kopanič je člen rady zboru … čítaj ďalej

SI TÝM, ČO JEŠ

EXIT kázeň týždňa

Biblia na mnohých miestach dáva dôraz na to, že ako kresťania (nasledovníci Ježiša Krista) máme vnútorne (duchovne) dospievať do dospelosti .. do zrelosti .. v liste Židom sa píše, že „nemáme byť stále ako deti, ktoré potrebujú ako pokrm mlieko“. Za náš duchovný rast sme zodpovední my. Boh dal každému z nás slobodnú vôľu a … čítaj ďalej

SELF LEADERSHIP

EXIT kázeň týždňa

Náš dnešný hosť a skvelý priateľ, Michal Apetauer (mladý český zakladateľ zboru v Brne) hovoril na tému „SELF LEADERSHIP“. Je to vyvinutý zmysel pre to kým si, čo si schopný urobiť a kam smeruješ, spojený so schopnosťou ovplyvniť tvoju komunikáciu, emócie a správanie kvôli tomu, aby si sa tam dostal. Je to zámerné vedenie seba … čítaj ďalej

NIČ NESTÍHAM

EXIT kázeň týždňa

Keď sa úprimne pozrieš na svoj život, tak si povieš, že „nič nestíham?“ To, ako dôležité je správne využívať svoj čas je každému z nás jasné. Za to, ako svoj čas využívaš zodpovedáš len ty sám. Každý z nás máme k dispozícii 24 hodín denne. Boh nás skrze Bibliu napomína a povzbudzuje k tomu, aby … čítaj ďalej

LÁSKA K BLÍŽNEMU

EXIT kázeň týždňa

Náš dnešný hosť, Cory Gilmour (mladý kanadský misionár, ktorý pôsobí na Ukrajine) otvoril starý známy príbeh o Zacheovi. Niektorých ľudí (ako Zacheus) je ťažké milovať „ako seba samého“. Ježiš však robí tú najnepravdepodobnejšiu vec, ide na večeru k Zacheovi, človeku, ktorého všetci spravodlivo považovali za hriešnika a vydierača. Rovnako aj my potrebujeme byť schopní vystrieť … čítaj ďalej