Neopieraj sa

EXIT kázeň týždňa

Biblia nás v knihe Prísloví vyzýva, aby sme „dôverovali celým srdcom Bohu a nespoliehali sa na svoj rozum“. Mnohým okolnostiam života vôbec nerozumieme. Stáva sa to každému z nás. Pravda je taká, že sa odpovede na mnohé otázky života nikdy nedozvieme. Boh je však stále s nami. A On je ten, ktorý rozumie a je … čítaj ďalej

Veľká viera

EXIT kázeň týždňa

Keď sa pozrieme do Biblie, tak vidíme množstvo príkladov veľkej viery. V liste Židom, 11. kapitole môžeme čítať o viacerých takýchto ľuďoch. Je to kapitola hrdinov viery. Do akej miery dokážeme dôverovať Bohu my? Nechajte sa vyzvať k životu vo veľkej viere od nášho hosťa, Slováka žijúceho v Dánsku, Petra Makoviniho.

Ako si čítať Bibliu?

EXIT kázeň týždňa

K čítaniu Božieho Slova sa často nevieme motivovať nie preto, že je to príliš ťažké alebo nevieme ako na to, ale skôr preto, že nevieme, prečo nám to za to stojí. V Božom Slove s nami komunikuje Boh – Stvoriteľ sveta, ktorý sa nám dáva spoznať. Čítať slová, ktoré nám zapísal nie je povinnosť, ale … čítaj ďalej

Stavaj na pevnom základe

EXIT kázeň týždňa

Na akom základe staviaš svoj život? Ježiš nám vo svojej známej kázni na vrchu kladie ťažké otázky. Ak sme k sebe maximálne úprimní, tak nikto z nás nedokáže vyhovieť štandardu života, ktorý Boh vyžaduje. Ako sa teda dá získať pokoj s Bohom a vyhovieť Jeho štandardu sa v tejto kázni dozviete od Jakuba Lauroviča.

Zázraky

EXIT kázeň týždňa

Zázraky sú veľká téma. Čo je to zázrak? Často hovoríme o zázraku stvorenia, často je zázrak, že niekto príde načas. Zázrak je jav, ktorý nedokážu žiadne prirodzené sily vyprodukovať. Nevieme to vysvetliť žiadnymi vedeckými metódami. Biblia je plná zázrakov. Dejú sa však zázraky aj dnes? Nechajte sa pozitívne vyprovokovať touto inšpiratívnou kázňou od Sheldona Armitage.