Ako si čítať Bibliu?

EXIT kázeň týždňa

K čítaniu Božieho Slova sa často nevieme motivovať nie preto, že je to príliš ťažké alebo nevieme ako na to, ale skôr preto, že nevieme, prečo nám to za to stojí. V Božom Slove s nami komunikuje Boh – Stvoriteľ sveta, ktorý sa nám dáva spoznať. Čítať slová, ktoré nám zapísal nie je povinnosť, ale privilégium. Počúvať a poznávať Boha nie je mystická záležitosť, stačí si otvoriť Bibliu a pýtať sa ako sa nám v nej dáva spoznať jej Autor.