Aj keď to ide ťažko

EXIT kázeň týždňa

Ťažko naučené životné lekcie, ktoré odovzdáva Tomi Štrba v tejto kázni sú nutnou výbavou každého mladého človeka, ktorý sa rozhodol nasledovať Ježiša Krista. Je to zároveň Tomiho posledná kázeň v pozícii lídra mládeže exitklub – je to jeho odkaz mladej generácii. Prajeme veľa požehnania pri počúvaní.